Страницы

воскресенье, 22 сентября 2013 г.

Homework for 23.09.13

Your homework for 23.09.13
Form 6:
to write an e-mail on the topic "Hobby"/написати електронного листа на тему "Хобі"
Useful information/Корисна інформація:
Writing an e-mail/Написання електронного листа

  1. Give a subject to your email./Надайте тему вашому листу.
  2. Start with greetings./Розпочинайте з привітання.
  3. Make your e-mail short. E-mails are usually not too long./Пишіть електронного листо коротким. Зазвичай, електронні листи не бувають довгими. 
  4. Try to make your ideas clear./Намагайтеся чітко виражати свої думки. 
Look for more information on the pages of my blog on the topic "E-mail" 02.09.13/Шукайте більше інформації на сторінках мого блогу на тему "E-mail"за 02.09.13
Talking about hobbies/Говорячи про хобі:
When you talk about hobbies use the following phrases/Коли ви говорите про хобі, використовуйте слідуючі фрази:
Фраза
Значення
Be keen on
Знатися на
Be good at
Добре вміти
Be crazy about
Шаленіти від
Be fond of
Захоплюватися
Be interested in
Цікавитися
For example/ наприклад:
I am keen on English/Я добре знаюся на англійській мові.
He is fond of football/Він захоплюється футболом.
Пам'ятайте, що дієслово to be змінюється відповідно до підмета, тобто:

I am
He is
She is
It is
We are
You are
They are
Form 8:
Ex. III c) p.16, to learn new words:
слово
вимова
переклад
Choir
[квайє]
хор
Native speaker
[нейтів спікер]
носій мови
To perform
[перформ]
ставити
To add
[ед]
додавати
Up-to-date
[аптудейт]
сучасний
regular
[рег'юлер]
правильний, регулярний
To read the map
[рід е меп]
читати карту
To play the music
[плей зе м'юзік]
виконувати музику
To miss classes
[місс класиз]
пропускати заняття
To be well-equipped
[бі увел еквіпт]
бути добре оснащеним
To be keen on
[бі кін он]
добре знатися на
To read in the original
[рід ін зі оріджінал]
читати в оригіналі
To encourage
[інкарідж]
підбадьорювати
Form 10:
to learn new words:
слово
вимова
переклад
Nuclear family
[нюклеар фемілі]
сім'я
Extended family
[ікстендід фемілі]
родина
Close-knit family
[клоуз ніт фемілі]
Дружня родина
Vulnerable
[валнеребл]
Вразливий
To share responsibilities
[шеар ріспонсібілітіз]
Розподіляти обов'язки
To contribute to
[контріб'ют ту]
Робити внесок
To feel lonely and neglected
[філ лонлі енд ніглектід]
Почуватися одиноким та пригніченим
To resolve conflicts
[різолв конфліктс]
Вирішувати конфлікти
Wealthy
[велсі]
Багатий
Caring
[кеарін]
Турботливий
To be placed in ahead of
[бі плейст ін ехед]
Бути на чолі
To rely on
[рілай он]
Покладатися на
to write a letter of complaint/написати листа скаргу
Form 11:
Describe your rest using the active words/опишіть свій відпочинок, використовуючи активну лексику. 
Good luck!;)

Комментариев нет:

Отправить комментарий