Страницы

вторник, 17 сентября 2013 г.

Homework for 18.09.13

Your homework for 18.09.13
Form 2:
to learn the verb to be (вивч.):
Повна форма
Скорочена форма
Вимова
Переклад
I am
I'm
[ай ем/айм]
Я є
He is
He's
[хі із/хіз]
Він є
She is
She's
[ші із/шіз]
Вона є
It is
It's
[іт із/іц]
Воно є
We are
We're
[ві ар/вір]
Ми є
You are
You're
[ю ар/юр]
Ви (ти) є
They are
They're
[зей ар/зейр]
Вони є

Here's the funny song which can help you to learn pronouns/Ось кумедна пісенька, яка допоможе вам вивчити займенники:
Form 3:
Draw your pet and describe it/намалюйте та опишіть вашого домашнього улюбленця.
Form 4:
to learn new words/вивч. нові слова:
Слово
Вимова
Переклад
Tidy up the room
[тайді ап зе рум]
прибирати
Do the cooking
[ду зе кукін]
готувати
Do the washing up
[ду зе вощін ап]
мити посуд
Do the ironing
[ду зі айронін]
прасувати
Fix things
[фікс сінз]
ремонтувати
Sweep the floor
[свіп зе фло]
підмітати
Air the room
[еа зе рум]
провітрювати
Walk a pet
[вок е пет]
вигулювати тваринку
Feed the pet
[фід зе пет]
годувати
Go shopping
[гоу шопін]
ходити за покупками
Water the plants
[воте зе плантс]
поливати
Form 5:
to learn new words:
слово
вимова
переклад
Web designer
[веб дізайнер]
Веб дизайнер
Driver
[драйвер]
Водій
Worker
[вьокер]
Робітник
Vet
[вет]
Ветеринар
Lawyer
[лойєр]
Адвокат
Fasion designer
[фешн дізайнер]
Модельєр 
Ex.5 p.20(to write/письмово)
Form 6:
Ex.3 p.15(in oral/ усно), to learn modal verbs/вивч. модальні дієслова(див. урок - лекціюна тему "Modal verbs"/ "Модальні дієслова" за 17.09.13 на сторінках блогу)
Form 9:
to write a letter about your feelings of being a ninth former/написати листа про ваші почуття щодо перебування у 9 класі.
Example/Зразок:
 Hi, my dear friend! 
 I'm in the ninth form now and I want to tell you about my plans. 
 This year I learn many useful subjects. They will help me to choose my future career. I like English and Computer Science. I want to be a computer programmer. I hope these subjects will help me to get good knowledge for my future profession.
 So these are my future plans. And what about you?Write me, please.
 Bye, Julia;) 
Привіт, мій дорогий друже!
Я у дев'ятому класі, і тепер я хочу розповісти тобі про мої плани.
У цьому році я вивчаю багато корисних предметів. Вони допоможуть мені вибрати мою майбутню професію. Мені подобається англійська і інформатика. Я хочу бути програмістом. Я сподіваюся, що ці предмети допоможуть мені  здобути хороші знання для моєї майбутньої професії.
Отакі мої плани на майбутнє. А як щодо тебе? Напиши мені, будь ласка.
До зустрічі, Юлія;)
Form 10:
Ex.IVp.25-28(за підручником Л.В. Калініної 10 кл.),
write about your favourite season/опишіть улблену пору року.
Good luck!;)

Комментариев нет:

Отправить комментарий