Страницы

вторник, 28 января 2014 г.

What time is it? / Котра година?


It's high time to learn asking and answering time in English. So let's go!/Вже час навчитися говорити котра година. Тож поїхали!
Here is the clock/Ось годинник :
What time is it? [вот тайм із іт] котра година? 
It's ten o'clock [іц тен оклок] Зараз 10 год.
In English we don't say 22 o'clock. We use p.m. or a.m. / В англійській мові ми не говоримо 22 год. Ми вживаємо p. m. та a.m.
AM (Ante Merediem) - до полудня ( 0.00 - 12.00)
PM (Post Merediem) - після полудня ( 13.00 - 24.00)
It's 10 p.m. - Зараз 22.00. It's 10 a.m. - Зараз 10.00.
It's easy with hours but what about the minutes? / З годинами легко, а як щодо хвилин?
We use words 'past' and 'to' /Ми використовуємо слова 'past' -після та 'to'- на.
   
If you say minutes from 5 to 30 use PAST, and from 35 to 55 use TO/ Якщо ви вказуєте хвилини від 5 до 30, вживайте PAST, а з 35 до 55, використовуйте TO.
10.05 - It's five minutes past 10 a. m.
30 minutes is HALF [хаф] / 30 хвилин - це половина.

10. 30 - It's half past 10 a.m. / Зараз пів 11.
15 та 45 хвилин - це чверть quarter [квотер]
10.15 - It's quarter past 10 a.m.
10.45 - It's quarter to 11 a. m. (Чверть на 11, тобто говоримо наступну годину, а не ту, що показує стрілка).
10. 40 - It's forty minutes past 10 a.m.=It's twenty to 11 a.m.(Обидва варіанти вірні).
Useful phrases / Корисні фрази.
In an hour [ін ен ауер] через годину.
In half an hour [ін хаф ен ауер] через півгодини.
In an hour and a half [ін ен ауер енд е хаф] через півтори години. 
Propositions of time / Прийменники часу

Комментариев нет:

Отправить комментарий