Страницы

среда, 15 января 2014 г.

Grammar: Questions for more information / Граматика: Питання для здобуття інформації

If you want to ask for more information, use the following phrases/Якщо вам треба отримати більше інформації, скористайтеся слідуючими фразами:

Phrase / Фраза
Meaning / Значення
Do you know...?
Чи знаєш ти...?
Could you tell me...?
Чи не могли б ви мені сказати...?
I wonder...
Цікаво...
Please, explain...
Будь — ласка, поясніть...
I don't know...
Я не знаю...
Have you any idea...?
Чи є яка — небудь ідея...?
The word order: Phrase - question-word - the subject - the predicate
Порядок слів: Фраза - спеціальне питальне слово - підмет - присудок
Use if or whether where there is no question - word / Використовуйте if або whether ( рівносильне українському "чи"), якщо немає питального слова.
Examples: Could you tell me where Shakespeare lived? - Чи не могли б ви мені сказати, де проживав Шекспір?
I wonder if he has done his homework? - Цікаво чи він виконав домашнє завдання?
Remember, we do not use do/does/did! - Пам'ятайте, ми не вживаємо do/does/did.  

Комментариев нет:

Отправить комментарий