Страницы

понедельник, 7 апреля 2014 г.

Adverbs of quantity and frequency/Прислівники кількості та частоти.


When we talk about quantity of something we use quantifiers/Коли ми говоримо про кількість, ми вживаємо прислівники кількості:
Прислівник
Транскрипція
Переклад
some
[сам]
декілька
any
[ені]
декілька
a lot of
[е лот ов]
багато
enough
[інаф]
достатньо
a few
[е ф'ю]
декілька, трохи
several
[северал]
декілька
many
[мені]
багато
much
[мач]
багато
a little
[е літл]
трохи
a great(good)deal of
[е грейт(гуд)діл оф]
багато
1) Use some, enough, a lot of, any with countable and uncountable nouns/Вживайте some, enough, a lot of, any із злічуваними та незлічуваними іменниками.
2) Use any in questions and negative sentences/Вживайте any у питальних та заперечних реченнях.
3) Use a few, several, many with plural countable nouns in affirmative sentences/Вживайте a few, several, many із злічуваними іменниками вжитими у множині у стверджувальних реченнях. 
4) Use a little, a great(good) deal of, much with uncountable nouns in affirmative sentences/Вживайте a little, a great (good) deal of, much з незлічуваними іменниками у стверджувальних реченнях.
Remember!
Many for countable nouns / Many для злічуваних іменників
Much for uncountable nouns/ Much для незлічуваних іменників.
A few for countable nouns/ A few у значенні "декілька, трохи" для злічуваних іменників
A little for uncountable nouns/ A little у значенні "декілька, трохи" для незлічуваних іменників.
Few for countable nouns/ Few у значенні "мало" для злічуваних іменників.
Little for uncountable nouns/ Little у значенні "мало" для незлічуваних іменників.  
Adverbs of frequency/Прислівники частоти.
Use the adverbs of frequency when you want to describe how often or how many times something happened/Вживайте прислівники частоти, коли бажаєте описати як часто або скільки разів щось відбувається:
  
Прислівник
Транскрипція
Переклад
always
[олвейз]
завжди
usually
[южелі]
звичайно
Normally/generally
[нормелі/дженерелі]
зазвичай
Often/frequently
[офн/фріквентлі]
часто
sometimes
[самтаймз]
інколи
occasionally
[окейженлі]
Раз від разу
seldom
[селдом]
рідко
Hardly ever/rarely
[хардлі евер/реарлі]
Ледве, рідко
never
[невер]
ніколи
once
[ванс]
Одного разу, раз
twice
[твайс]
Вдруге, двічі
Useful phrases:
once or twice " a few times" - декілька разів
twice as many/much "Two times more" - вдвічі більше.

Комментариев нет:

Отправить комментарий