Страницы

среда, 27 марта 2013 г.

Your homework for 28.03:
Form 6:
to learn the new words :
Extinct
[Ікстінкт]
Зниклий
Extinction
[Ікстінкшн]
Вимирання
Wildlife
[Вайлдлайф]
Дика природа
To destroy
[Дістрой]
Знищувати
Rare
[Реа]
Рідкісний

Ex. 6 p. 131: to make a poster " Save our planet"/ виготовити постер "Врятуємо нашу планету"( використати правила по збереженню довкілля с. 135).
Form 7: 
Ex. 4 p. 157( in written).
Form 10:
prepare your own timetable, write a composition " My school"/ підготуйте ваш власний розклад, напишіть твір на тему "Моя школа".
Form 11:
Ex. III p. 254( find information about icredible inventions and present it to the classmates) / віднайдіть інформацію про неймовірні винаходи та презентуйте її у класі.
NEW WORDS "SCIENCE & TECHNOLOGIES"
Artificial satellite
Штучний супутник
Computer addict
Залежний від компа
Cordless phone
Бездротовий телефон
To operate technical innovations
Оперувати технічними інноваціями
Technological awareness
Технологічна обізнаність
To feel comfortable with new technology
Почуватися зручно з новою технологією
Technological advances
Технологічний прогрес
Information society
Інформаційне суспільство
Essential
Життєвий
To take smth for granted
Приймати за правду
To keep in touch with
Бути на звязку
To decrease
Зменшувати
Don’t be a bore!
Не будь занудою!
Good luck! ;) 

Комментариев нет:

Отправить комментарий