Страницы

воскресенье, 10 марта 2013 г.


Word order in the English sentence/ порядок слів у англійському реченні.

Речення в англійській мові, як і в українській бувають: розповідні, питальні, заперечні, спонукальні.  Порядок слів у реченні саме і залежить від типу цього речення. Розглянемо кожен тип детально.
Розповідні речення.
Підмет
Присудок
Додаток
Обставина

Example:
Jane read a book in her room yesterday / Джейн читала книгу у своїй кімнаті вчора.
Питальні речення.
Спеціальне питальне слово
Допоміжне дієслово
підмет
присудок
Другорядні члени речення

Example:
When did Jane read a book in her room? / Коли Джейн читала книгу у своїй кімнаті?

Спеціальні питальні слова.


Who
Хто
Which
Котрий
What
Що, який
Where
Де, куди
When
Коли
Whose
Чий
How
Як
How many
Скільки( предмети можна порахувати)
How much
Скільки( предмети не можна порахувати
How long
Як довго
 Вибір допоміжного дієслова залежить від часу, в якому вжито питальне речення.
Present Simple
Теперішній простий час
Do /does
Present Continuous
Теперішній тривалий час
Am/is/are
Present Perfect
Теперішній перфектний час
Have/has
Future Simple
Майбутній простий час
Shall/will
Past Simple
Минулий простий час
Did
Past Continuous
Минулий тривалий час
Was/were
Past Perfect
Минулий перфектний час
Had

Слід памятати, якщо питальне речення починається зі слова WHO – ХТО, то дане речення буде мати прямий порядок слів( як розповідне).
Example:
Who read a book yesterday? / Хто читав книгу вчора?
Заперечні речення.
Підмет
Допоміжне дієслово
NOT
Основне дієслово
додаток
обставина

Example:
Jane did not read a book in her room yesterday. / Джейн не читала книгу у своїй кімнаті вчора.
В англійській мові часто частка NOT приєднується до допоміжного дієслова.
Do not
Don’t
Does not
Doesn’t
Am not
I’m not
Is not
Isn’t
Are not
Aren’t
Have not
Haven’t
Has not
Hasn’t
Shall not
Shan’t
Will not
Won’t
Did not
Didn’t
Was not
Wasn’t
Were not
Weren’t
Had not
Hadn’t

Спонукальні речення містять в собі заклик до дії, тому починаються з дієслова.
Read it, please. / прочитайте це, будь ласка.
Do it now. / Зроби це зараз.

Комментариев нет:

Отправить комментарий