Страницы

среда, 6 марта 2013 г.


Лекція уроку для 9 класу на тему " Gerund with propositions"( герундій з прийменниками).
Дана таблиця містить дієслова з прийменниками, після яких вживається герундій.
About /of – про;на
Complain
Скаржитися
Dream
Мріяти
Talk
Говорити
Think
Думати
Worry
Хвилюватися

For  - за; у
Apologize
вибачатися
Blame
Звинувачувати
Thank
Дякувати
Pay
Платити
Be famous
Бути відомим

Of – у; від
Be capable
Бути здатним
Be guilty
Бути винним
Be tired
Втомитися
Approve
Схвалювати
Be fond
Захоплюватися

In / у; в
Believe
Вірити
Be interested
Цікавитися
Participate
Брати участь
Succeed
Мати успіх

From / від
Keep sb.
Утримати
Prevent sb.
Захистити

To ( на укр.мову у даних фразах не перекладається)
Look forward
Чекати з нетерпінням
Object
Заперечувати
Be opposed
Бути проти

Комментариев нет:

Отправить комментарий