Страницы

вторник, 5 марта 2013 г.


Лекція уроку у 11 класі на тему "Reporting Verbs".
Reporting verbs / дієслова, що вживаються у непрямій мові.
V + that ( дієслово + сполучник «що»)
Дієслово
Переклад
Admit
Припускати
Argue
Сваритися
Amuse
Розважати
Boast
Вихвалятися
Complain
Скаржитися
Decide
Вирішувати
Deny
Відхиляти
Explain
Пояснювати
Promise
Обіцяти
Threaten
Погрожувати

V + object + that (дієслово + додаток + сполучник «що»)
Дієслово
Переклад
Inform
Повідомляти
Persuade
Запевняти
Remind
Нагадувати
warn
Застерігати

V + that +should ( дієслово + сполучник «що» + «слід»)
Дієслово
Переклад
Insist
Наполягати
Propose
Пропонувати
Recommend
Радити
Suggest
Пропонувати
Advise
Давати пораду

Комментариев нет:

Отправить комментарий